กันรอยคีย์บอร์ด

Macbook Air11"

กันรอยคีย์บอร์ด

Macbook Air13" รุ่นเก่า

กันรอยคีย์บอร์ด

Macbook Pro13

รุ่นใหม่ ไม่มีทัชบาร์

กันรอยคีย์บอร์ด

Macbook 12"

กันรอยคีย์บอร์ด

Macbook Pro รุ่นเก่า

กันรอยคีย์บอร์ด

Macbook Pro 13&15" Touchbar